fbpx

5 kõige sagedasemat puudust dokumentides, mis pärsivad kinnisvara müüki!

Artiklit ajendas kirjutama liiga sagedased olukorrad, kus kinnisvaratehingud jäävad katki kuna dokumendid pole korras. Sarnane probleem võib kimbutada ka neid kinnisvara omanikke, kes ei plaanigi müüa, vaid soovivad omada kindlustuskaitset oma varale juhuks, kui peaks ootamatult tekkima kindlustuskahju.

5 kõige sagedasemat puudust dokumentides, mis pärsivad kinnisvaratehinguid on:

  •  puudub esmane kasutusluba või kasutusteatis
  •  elamu, kõrvalhoone, korteri jne planeeringus või välisilmes on tehtud olulisi muudatusi ja need pole   kantud registrisse.
  • muudetud on küttesüsteeme,  tehnosüsteeme ning on muudetud ruumide kasutusotstarvet ja kõiki neid muudatusi pole kantud registrisse.
  •  kinnistule puudub ametlik juurdepääsutee
  • puudub korrektne kasutuskord ühiskasutuses oleva vara kasutamiseks nii hoones sees, kui ka  kinnistul.

kasutusloa vormistamine Pärnu linnas, Lunapolis kinnisvara

kasutusloa vormistamine Lunapolis kinnisvara

Ehitusseaduse järgi on kasutusluba kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis vastab ettenähtud nõuetele, selle tehnosüsteemid ja kandekonstruktsioonid on tehniliselt korras ning hoonet on ohutu kasutada. Just samamoodi nagu tagab auto ülevaatus, et sõiduk on kooskõlas tehno- ja ohutusnõuetega ning sellega on turvaline liigelda.

 

Tavapärane situatsioon kinnisvara müümisel on selline:

kinnisvara müüja on näinud suurt vaeva oma varale ostja leidmisega ning lõpuks, kui on tehingu tegemises kokku lepitud, selgub, et müüja pole korda ajanud oma kinnisvaraga seotud dokumentatsiooni.

Müügitehingu normaalne protsess katkeb, ostja ei taha või pole aegagi oodata kuni kõik paberid korda saavad aetud ja leiab omale ostmiseks uue kinnisvara objekti. Kogu müügiprotsess algab müüja jaoks nullist ning kahtlemata on osapooled nördinud ja vihased.

 

korteris tehtud muudatused peavad olema kooskõlastatud

korteris tehtud muudatused peavad olema kooskõlastatud

 

Kindlustuskahju näide, mis on reaalselt toimunud:
vara omanik on kindlustanud oma kinnisvara (täisvastutusega leping). Ühel hetkel, kui pere oli puhkusereisil toimus ootamatu veekahju ruumis, mis ehitati juurde elamu laiendusena. Veekahju tekkimine sai alguse ruumi paigaldatud veetorustikuga ühendatud veefiltrist, mille korpuse keerme vahelt hakkas vett lahinal läbi jooksma tänu linnatrassist tulevale nö survelöögile (korpus avanes pool keeret). Pere avastas kahju järgmisel päeval ning selleks ajaks oli vesi ujutanud üle kogu eramu esimese korruse. Rikutud olid puitpõrandad, seinad, mööbel, vill seintes jne.

 

Kahju tekkimisel tuleb kohale kahjukäsitleja, kes fikseerib olukorra ja kontrollib ühtlasi ka registrite seise sh kas vastav ruum ja tehnosüsteemid, kus kahju aset leidis, on ehitusregistrisse kantud. Kui nüüd selgub, et polnud, siis annab see hea võimaluse kindlustusandjale keelduda kahju hüvitamisest. Seekord oli õnneks vara omanik oma kinnisvaraga seotud paberid korda ajanud ja sai kindlustushüvitise.

Ehitusfirma tegi kapitaalse remondi ja maksma läks see 40000€. Päris hirmus oleks mõelda, et kahju ei oleks hüvitatud ja vara omanikul oleks tulnud see kahju likvideerimine endal kinni maksta ning teha kulu olukorras, kus  kodulaen peal, auto liisingus, pere vajab toitmist ja sissetulekud ei kasva, vaid tänu majanduses toimuvale pigem vähenevad.

 

Neid kinnisvaraga seotud dokumente pole teab kui palju. Milline dokument parasjagu korrastamist vajaks, selgub siis, kui pädev inimene on olukorraga tutvutud ja on teada millist tehingut plaanitakse teha või mille eest soovitakse end kaitsta. Erinevate dokumentide korda saamine võtab aega erineva aja. Mõne puuduse saab korda nädalaga ja mõne asja korda saamiseks võib kuluda kuid.

 

Kasutusloa taotlemiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada tehniliste dokumentide kogum. Lisaks sellele, et seadusest tulenevate dokumentide nimekiri on pikk ning nii eramu, kui ka kortermaja puhul erinev, teeb kasutusloa taotlemise keeruliseks veel seegi, et olenevalt ehitisest võib omavalitsus nõuda täiendavate dokumentide esitamist.

 

Inimesele, kes pole varem kasutusloa taotlemisega kokku puutunud, võib protsess olla üsna vaevarikas ning tähendada suurt aja- ja energiakulu. Kui asjast ise läbi ei näri, siis tasub palgata spetsialist, kes aitab dokumentatsiooni seadusega kooskõlla viia.

 

Kui te nüüd tundsite, et teil võiks meie abi vaja minna, siis alustage nõustamisest mille käigus saab selgeks millistes dokumentides on puudusi ja mis vajaks korrastamist. Edasine on teie jaoks juba oluliselt selgem ja lihtsam on teha õigeid otsuseid.

Erinevaid teenuseid, mida pakkume saab uurida lähemalt siit.

 

Edukaid kinnisvaratehinguid kõikile!

 

Margus Laidna
+372 5172977

margus@lunapolis.ee

Lunapolis kinnisvara facebooki leht

üle 20 aastat kinnisvaratehinguid

Sarnased artiklid