fbpx

Kuidas käituda ebaseadusliku ehitise seadustamisel?

Omavoliline ehitustegevus on olnud ja on ka täna terav probleem paljudes omavalitsustes. Ebaseaduslik ehitis on eelkõige ehitis, mis tehtud ilma ehitusloata või mis ei vasta ehitusloa või detailplaneeringu nõuetele.Haaviku tee 1 maja Parnus Lunapolis kinnisvara29 300x225 - Kuidas käituda ebaseadusliku ehitise seadustamisel?

 

Kui  omavoliline ehitustegevus toimus enne 01.01.2003

Nende ehitiste puhul hinnatakse ehitise ohutust nii inimestele kui ka keskkonnale. Ohutuse tõendamiseks tuleb omanikul tellida ehitise audit, mis koosneb järgmistest osistest: ehitise graafiline osa(mõõdistusprojekt: tehnilised andmed, plaanid, vaated, lõiked, asendiplaan,seletuskiri), ehitusjärgne kontrollmõõdistus, fotod hoone igast küljest koos selgitustega, tuleohutuse audit, küttesüsteemide ekspertiis, elektripaigaldise audit.

 

Kui nõutud aktid/auditid/ekspertiisid kinnitavad hoone ohutust, võib taotleda ehitisele kasutusloa. Kui ehitis ei vasta ohutusnõuetele, tuleb enne kasutusloa taotlemist ehitis nõuetega vastavusse viia. Kui ehitise kohta on alustatud järelvalve menetlus, on võimalik, et ümberehitamiseks tuleb taotleda eraldi ehitusteatis või ehitusluba.

 

Kui omavoliline ehitustegevus toimus 01.01.2003 kuni 01.07.2015   läbi kasutusloa menetluse on võimalik ehitise seadustamine, kui ehitustööd on lõpetatud enne 2015. aasta suve, kui kehtima hakkas Ehituseadustik.

Sellise puhul tuleb reeglina koostada ning esitada kohalikule omavalitsusele ehitise audit, mis koosneb järgmistest osistest: ehitise graafiline osa(mõõdistusprojekt: tehnilised andmed, plaanid, vaated, lõiked, asendiplaan,seletuskiri), ehitusjärgne kontrollmõõdistus, fotod       hoone igast küljest koos selgitustega, tuleohutuse audit, küttesüsteemide ekspertiis, elektripaigaldise audit. Ehitised, mis on ümberehitatud või püstitatud ajavahemikus 2003-2015 peavad vastama ka kehtivale üld – ja/või detailplaneeringule.

 

Kui omavoliline ehitustegevus toimus peale 01.07.2015

Juhul kui ehitustegevus on toimunud peale kehtiva ehitusseadustiku jõustumist 01.07.2015, tuleb taotleda ehitusteatis või ehitusluba, samadel tingimustel nagu oleks pidanud seda tegema enne ehitustegevuse algust. Peale ehitusteatise või ehitusloa väljastamist, tuleb taotleda kasutusteatis või kasutusluba, esitades taotluse juurde nõutud dokumendid.

 

Kui teil oleks vaja abi ehitise seadustamisega, siis võtke meiega julgelt ühendust ning me aitame Teil asjad korda ajada.

Margus Laidna,  tel. 5172977 , margus@lunapolis.ee

Sarnased artiklid