Choose language

KINNISVARA MÜÜJALE

Niimõnelegi võib esmapilgul tunduda, et miks mul maaklerit vaja, müün ise ära, olen ju seda ka varem teinud. Panen vaid kuulutuse lehte või City24 ja ongi kõik. NII LIHTNE SEE KAHJUKS ENAM EI OLE! See toimis hästi 10 ja rohkem aastat tagasi. 

Kinnisvara müümine eht täpsemalt OSTJANI JÕUDMISE protsess on aja jooksul muutunud ning täna on Eesti majandus sh kinnisvaraturg olukorras, kus kinnisvara pakkumisi on rohkem, kui ostjaid. Mis omakorda tähendab, et hea tehingu tegemiseks on vaja omada kogemusi sellest valdkonnast, tegeleda tuleb rohkelt ja targalt turundamisega,  olla olemas huvilisele sobival ajal, leida osapoolte vahel  kompromisse ning tuleb teada millal midagi teha ja kuidas teha.

Suur osa protsessist toimub ostja ja müüja vahel suhtlemisena läbi interneti ja vahetult silmast-silma. Ja nagu elus ikka on erinevate võõraste inimeste vahel, arusaamised erinevad, suhtlemine mitte kõige lihtsam ja seotud suure pinge ning stressiga. Tegemist on ju kopsakat hinda maksva varaga ja keegi ei taha eksida.

SELLES OLUKORRAS TULEKS  AGA TEGUTSEDA KINDLAKÄELISELT. Seepärast soovitame kohe alguses teha tark otsus, valida omale kogemustega  maakler ja kasutada tema teenust. Lõpptulemusena, saate parima hinna oma vara eest, säästate närve ja võidate endale väärt aega.

MAAKLERTEENUST ON MÕISTLIK KASUTADA, KUI:​

 • Te väärtustate oma kallist töö- ja vaba aega.
 • Te soovite vähendada müügiprotsessiga kaasnevat stressi.
 • Te soovite vabaneda müügi- ja ostuprotsessiga kaasnevast asjaajamisest sh erinevate probleemide lahendamisest.  

 • Teil puudub teave ja oskused kinnisvara hinnata, seda nii müümiseks, kui ka ostmiseks.
 • Te soovite, et  reklaamide koostamise ja levitamisega erinevates turunduskanalites tegeleks suurte kogemustega spetsialist.
 • Teil puuduvad oskused ja vahendid heade müügifotode ja videode tegemiseks.

 • Kui seaduste lugemine, mõistmine ja kasutamine on teie jaoks nagu kreeka keel.
 • Te tunnete ennast ebakindlalt ametnike juures käies ning ei soovi tegeleda erinevate dokumentide väljanõudmise ja vormistamisega.
 • Te tunnete end halvasti, kui peate vastama uudishimulike täpsustavatele ja  kritiseerivatele meilidele ja kõnedele.

 • Te tunnete end ebakindlalt, kui peate näitama oma kodu võõrastele inimestele sh ei soovi kuulda neilt kriitikat müüdava vara osas.
 • Teil pole piisavalt kogemust ostjate ja müüjatega  läbirääkimiste pidamises ja kokkulepete sõlmimises.
 • Te ei tea päris täpselt millest ja kuidas  eluaseme müümise ja ostmise protsessi  alustada.

 • Te soovite nõuandeid, kuidas saada kinnisvara ostmiseks pangast laenu.
 • Te soovite turvalist tehingut.

Järgnevalt konkreetsed tegevused, mida me Teie jaoks teeme.

NÕUSTAMISE FAAS

 1. Anname soovitusi ja kujundame müügistrateegia

  Õige müügistrateegia kujundamine on edu võti. Kuulame, mõtleme kaasa ning anname soovitusi kuidas soovitud tehingud kõige paremini õnnestuksid. Samuti anname nõu, kui on vaja remontida, valmis ehitada või ära koristada. 

 2. Hindame müügiks ja pangale

  Aitame määrata Teie kinnisvarale õige müügihinna. Omame suurt andmebaasi igapäevaselt tehtud tehingutest,  oleme kursis kinnisvaraturu muutustega ning ostjate soovide ja maksevõimega.

  Meie hindajatest koostööpartnerid teevad kõikidele pankadele sobiva hindamisakti kiirelt ja lisatasuta.

 3. Müügidokumentatsioon korda 

  Puuduliku dokumentatsiooniga pole valmis enam keegi ostma ning pangale see vara tagatiseks ei sobi! Sellest tulenevalt vaatame üle teie korteri või maja müügidokumentatsiooni, juhime tähelepanu puudustele ja aitame ka vajadusel need puudused likvideerida. Korraldame kasutuskorra, korteriomandite seadmise, kasutuslubade vormistamise, mõõdistamised, projektdokumentatsiooni jne

   

MÜÜGIPROTSESSI FAAS

 1. Kvaliteetsed fotod ja video Teie kinnisvarast

  Head fotod on üheks  hea müügi eelduseks. Need toovad müüjale rohkem ostuhuvilisi. Jagame soovitusi enne pildistamist ning müügipildid teeb kinnisvara fotograaf. Kokkuleppel teeme ka videoklipi. Vaata rohke siit: VIDEOD  ja PILDISTAMINE

  “Üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna!” vaata tehtud töid siit

 2. Teeme toimiva müügireklaami

  IT ajastul on peamine märksõna “targalt turundamine”. Meie suur kogemus kinnisvara turundamisel ja  tagasiside ostjatelt annavad meile parimad teadmised, kuidas teie vara väärtused välja tuua ja ostjateni jõuda.

  Turundame olulisemates meediaväljaannetes, sotsiaalmeedias, teeme otsepostitusi   ning võimalusel paigaldame välireklaami.

 3. Kliendipäevad ja hea müügitöö

  Korraldame operatiivselt ostjatele objekti tutvustamise sh kliendipäeva, vajadusel ka puhkepäevadel. Peame läbirääkimisi ka võõrkeeltes. Oleme läbirääkimistel viisakad, paindlikud ja orienteeritud osapoolevahelise parima kokku leppe saavutamisele.

 4. Abi pangast laenu saamisel

  Nõustame ostjat, müüjat tehingu käigus laenu saamise ja tagastamise küsimustes. Teeme koostööd kõikide pankadega ja oskame soovitad ostjale võimalusi pangast laenu saamiseks. Anname esmast vajalikku infot laenusaamise võimaluste osas juba kinnisvara ülevaatamise käigus.

 5. Koostöö

  Teeme koostööd tehingute käigus kõikide kinnisvarafirmade, pankade ja notaritega. Lisaks teame soovitada ehitajaid, remondimeest, sisekujundajaid, koristusfirmat, aednikke, kolijaid jne.

 6. Tagasiside

  Anname tehingu osapooltele vajaliku tagasisidet tehingu käigust ning anname soovitusi vajalike muudatuste tegemiseks.

VORMISTAMISE FAAS

 1. Müügilepingu vormistamine

  Korraldame korrektsete ja turvaliste lepingute vormistamise kogu müügiprotsessi käigus. Kasutame tehingute tegemiseks kõiki notareid, broneerime tehingu aja ning kooskõlastame kõikide osapooltega. Selgitame osapooltele enne tehingut lepinguga võetavaid kohustusi. Juhime tähelepanu ohtudele ja aitame tehingu  osapoolte vahel luua kompromisse. 

 2. Objekti üleandmine

  Korraldame objekti korrektse üleandmise.

 3. Uue elamispinna ostmine ja üürimine

  Vajadusel aitame leida ja osta teile uue kinnisvara objekti. Soovi korral leiame kiiresti teie korterisse/maija maksujõulise üürniku, aitame vormistada korrektse üürilepingu ning soovi korral jääme haldama seda aastateks. 

 “Meiega võidate ajas, säästate närve ja saavutate soovitud tulemuse!”

ALUSTA MÜÜGIPROTSESSIGA

PARIMAD KINNISVARA NIPID