Choose language

[google-translator]

Lisateenused vastavalt
tehingute eripärale

Kinnisvara soetamise ja omamisega seotud lisateenused

 •  Ajame kinnisvaraga seotud dokumentatsiooni korda
 •  Erinevates registrites lubade taotlemine ja registrikannete teostamine ehitusregister, kinnistusamet, maaamet, maksuamet, päästeamet,
 •  Ehituslike muudatuste sisestamine ( registreerimine ) ehitusregistrisse
 • Uute ehitusjooniste ja/või projektide koostamine
 •  Kasutuslubade, ehitis- ja kasutusteatiste-, ehituspäevikute-, kaetud tööde ja aktide koostamine ja esitamine elektroonsesse registrisse.
 • Erinevate auditide teostamine ehk nõuetele vastavuse kontroll sh vigade tuvastamine ning tuvastatud probleemide lahendamine.
 • Elektriaudit, ventilatsiooni audit, energiaaudit, kinnisvara ostueelne audit, kinnisvara müügieelne audit, korstnapühkija akt
 • Eramute ja korterite jooniste ning projektide muutmine
 • detailplaneeringute korraldamine

Kinnisvara müümisega seotud teenused

Pakume ainukese kinnisvarafirmana Pärnus võimalust tellida omale teenus vastavalt oma vajadustele. Teenuseid saab kasutada üksikuna ja ka komplektselt. Mida rohkem teenuseid korraga tellida seda soodsamaks muutub teenuste hind kokku.

 • Olukorra ja soovide kaardistamine arvestades erisoove sh kohustusi, rahalisi võimalusi, ajalist faktorit, jne.
 • Müüdava ja ostetava kinnisvara väärtuste määramine, kaardistamine, vara hindamine ja soovituslike müügihinna kujundamine
 • Dokumentatsiooniga tutvumine, analüüs, soovitused probleemide likvideerimiseks 
 • Eelmises punktis avastatud puuduste, probleemide reaalne likvideerimine
 • Hinnangu andmine tehingu õnnestumise osas kliendi erisoove arvestades( sh soovitud aja, hinna ja võimalustega)
 • Soovitused kinnisvara väärtuse tõstmiseks = rohkem müügist saadavat raha mõistliku aja jooksul( kui mitte öelda lühema aja jooksul). Juhime tähelepanu visuaalselt nähtavatele probleemidele kui ka neile, mis esialgu näha pole, aga muutuvad hiljem väga tähtsaks ja mõjutavad otseselt müüki ja saadavat müügihinda.
 •  Anname nõu kuidas ja kelle abiga neid eelmises punktis mainitud puudusi likvideerida.
 • Kinnisvara pakkumishinna ja müügihinna määramine
 • Kinnisvara müügiks pildistamine ja lisakokkuleppel müügivideo ja teised animatsioonid
 • Korrektse ja atraktiivse müügikuulutuse ja müügipakkumise koostamine
 • Objekti avalik turundamine ehk reklaamimine sh kliendi poolt soovitud turunduskanalites ja viisil
 • Ostjatele objekti ülevaatuse korraldamine kohapeal ja distantsilt kasutades erinevaid info- sh pildi edastamise võimalustega ( erinevate tehnoloogiatega)
 • Ostjatega läbirääkimiste pidamine, kauplemine, kokkulepete sõlmimine ning fikseerimine dokumetideks, mis kaitsevad tehingu osapooli
 • Krediidiasutustega läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete sõlmimine ja tehingu juurde kaasamine
 • Ekspethinnangute koostamine, mis on vajalik krediidiasutusele, kui on plaanis olemasolev laen ümber tõsta uuele tagatisele või osta uus elamispind pangalaenuga
 • Juristi ja advokaadi kaasamine vajadusel tehingutega seotud asjaajamisse
 • Notarjaaalse tehingu korraldamine, lepingu ettevalmistamine ja kliendi huvide kaitsmine, notariaalse tehingu juures viibimine, ohu kohtadele tähelepanu juhtimine ja vajalike muudatuste sisseviimine lepingusse.

Kinnisvara ostmisega seotud teenused

 • Müügis olevate pakkumiste kaardistamine ja nimekirja koostamine vastavalt ostja poolt määratud kriteeriumitele
 • Leitud objektide kohapealse ülevaatuse korraldamine,
  kohapealne ostja nõustamine
 • Huvipakuva objekti oluliste dokumentide välja nõudmine, tutvumine ja analüüs,
 • Müüjaga kauplemine ja läbirääkimiste pidamine
 • Tehinguteks vajalike lepingute koostamine
 • Kõigi oluliste tehingu osapooltega ostu-müügi toimumise organiseerimine ja notariaalse tehingu aja kooskõlastamine
 • Notarjaaalse tehingu korraldamine, lepingu ettevalmistamine ja kliendi huvide kaitsmine, notariaalse tehingu juures viibimine, ohukohtadele tähelepanu juhtimine ja vajalike muudatuste sisseviimine lepingusse.
 • Objekti üleandmise juures viibimine ja akteerimine.
 • Lisateenused mida eelnevas nimekirjas polnud

 “Meiega võidate ajas, säästate närve ja saavutate soovitud tulemuse!”

Nõuandeid tehinguteks

margus 1 - Lisateenused kinnisvara omanikele
margus 1 - Lisateenused kinnisvara omanikele

Klientide tagasiside

PARIMAD KINNISVARA NIPID