Choose language

[google-translator]

Kredexi toetus maja soojapidavuse tõstmiseks!

14. novembrist 2016 eraldab KredEx toetusi väikeelamute omanikele energiatõhususe suurendamisele suunatud rekonstrueerimistööde kulude katmisel.

t2 meie maja ja 100  - Kredexi toetus maja soojapidavuse tõstmiseks!

Toetatakse maja igakülgset soojustamist, küttesüsteemide uuendamist, lisaks taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamist ja kasutuselevõttu ning muid töid, mis aitavad kaasa energiatarbe vähenemisele.

Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 15 000 eurot väikeelamu kohta. Ülejäänud maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna.

Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes, mis peab olema ka taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, mis rekonstrueeritakse käesoleva toetuse abil aastaringseks kasutamiseks ning mille kasutamise otstarve muudetakse ehitisregistris tööde lõppemisel üksikelamuks.
Täpsem info http://www.kredex.ee/toetus/eraisikule-2/vaikeelamute-rekonstrueerimistoetus/

Sarnased artiklid

PARIMAD KINNISVARA NIPID